ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Doplňkovka! – výstava kurzistů

Akce s názvem „Doplňkovka!“ – doplňková činnost, jak ji pedagogové slangově označují, je přehlídkou dovedností účastníků výtvarných a hudebních kurzů na Základní umělecké škole Václava Talicha. V pilotním projektu se jednalo spíše o vernisáž doprovázenou malým hudebním vystoupením našich kurzistek, které individuálně pracují se svými pěveckými lektory Andrejem Benešem a Monikou Sommerovou (kl. doprovod Helena Holubová).
Z výtvarného kurzu Filipa Černého se představili kurzisté například malbou afrických portrétů a reprodukcí obrazu „Imprese“ od C. Moneta, jenž tvořil úvod výstavy. Barevnými soutisky převážně s tématem flóry se pochlubili také kurzisté ze skupin Ondřeje Vacka. Ačkoli se mezi kurzisty najdou každý rok noví zájemci, ti dlouhodobí se stále nepřestávají zdokonalovat a pokračují v osobním uměleckém nazírání.
Na výstavě byla zastoupena několika portfolii i tvorba studentů přípravy na střední školu, vedená Andreou Borovskou.
-O. Vacek-
Doplňkovka! – výstava kurzistů