ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Jiří Pazour: Géniové světové hudby v klavírních proměnách

Zveme vás na koncert Jiřího Pazoura, který proběhne 7. února 2023 od 17 hodin v sále školy.

Géniové světové hudby v klavírních proměnách je jedním z projektů klavíristy a hudebního skladatele Jiřího Pazoura. Během podvečera zazní známá hudební díla českých i světových skladatelů, která jsou interpretována v originálních zpracováních. V druhé části programu spolupracuje Jiří Pazour s publikem, které si samo vybírá témata k hudební přeměně.