ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

K-MOŘINKA

Žáci vyšších ročníků (od 4. ročníku) mají jako povinnou součást výuky Kolektivní hudební praxi. KHP mohou realizovat jako hru v orchestru, zpěv ve sboru, hru nebo zpěv v komorních uskupeních, korepetici apod. Žáci studijního zaměření Hra na klavír (A. Doušová, K. A. Kadlečková, K. Lugarová, T. Mistrová, M. Štěpánová, S. Vrablicová, M. Zezulya, L. Dvořák) secvičili pod vedením Kateřiny Medové tři skladby – Boogie, Yesterday a úvodní melodii filmu James Bond.