ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koncert pěveckého oddělení na téma „Muzikál“ – PŘELOŽENO

Vzhledem k opatřením, která jsou platná od 17. ledna 2022 a ke snaze zachovat chod školy, je koncert pěveckého oddělení přeložen na 14. února 2022.