ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Masopustní koncert

Zveme vás na Masopustní koncert, který se koná 24. února 2022 od 18 hodin v KD Plzeňka. Během večera se jako tradičně představí žáci ZUŠ se svými rodinnými příslušníky v nejrůznějších hudebních uskupeních, pěvecký sbor Krákorky, Komorní sbor, dechový orchestr Oddechovka či naši nejmladší žáčci z přípravné hudební výchovy.