ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

19. 9. 2020 ODDechovka na náměstí

19. 9. 2020 v 15:30, Husovo nám, Beroun.
Jste srdečně zváni na koncert ODDechovky, dechového orchestru ZUŠ Václava Talicha, v rámci doprovodné akce festivalu Talichův Beroun.