ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Opatření MZ – ochrana dýchacích cest

S účinností od 8. 6. 2021 platí nové opatření k používání ochranných prostředků dýchacích cest. Žáci a pedagogičtí pracovníci nemusí být během výuky chráněni rouškou či respirátorem. Ve společných prostorách (příchod a odchod ze třídy apod.) je ochrana úst nutná.

Informace k provozu škol od 8. 6. 2021