ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Pionýrský sedmikvítek – Dětská porta

V sobotu 27. 1. 2024 proběhlo v sále Domu dětí a mládeže Beroun oblastní kolo hudební a autorské soutěže Pionýrský sedmikvítek Dětská porta. Soutěže se účastnili žáci naší školy a obdrželi krásná ocenění. Valerie Stojková – 1. místo (vyučující R. Nachtigallová), Petr Všetečka – 2. místo (vyučující A. Beneš) a David Hocký – 3. místo (vyučující A. Beneš). Žáci zpívali za klavírního doprovodu V. V. Veláta.

Zpěvákům gratulujeme!