ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka jeden na jednoho v hudebním oboru a konzultace ve všech oborech začíná v pondělí 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat za dodržení všech platných hygienických pravidel (učitelé chráněni respirátory, žáci minimálně rouškami – vyjma zpěvu a hry na dechové nástroje, neustálá dezinfekce rukou i povrchů).  V případě individuálních konzultací a výuky jeden na jednoho neprobíhá testování žáků.