ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Přihlašování do skupin pro rok 2022/23

Přihlašování stávajících žáků školy do skupin (hudební nauka, taneční obor a výtvarný obor) je spuštěno od pondělí 13. 6. 2022. Přihlašování probíhá prostřednictvím interaktivního rozvrhu.

Zájemci, kteří byli na talentových zkouškách se do rozvrhů nehlásí, dokud neobdrží rozhodnutí o přijetí (k 30. 6. 2022).