ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Slavnostní otevření Parku generací

V úterý 13. 09. 2022 proběhlo v berounském Domově seniorů TGM slavnostní otevření revitalizovaného Parku generací. Klienty domova potěšila svým zpěvem Adéla Řehořová (vyučuje: R. Nachtigallová), klavírní doprovod N. Stěpaněnko.