ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Soustředění Krákorky a Komorák

Soustředění pěveckého sboru Krákorky a Komorního sboru na Orlíku se koná 23. – 25. 09. 2022.