ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Soustředění Podstatný orchestr

Soustředění smyčcového Podstatného orchestru na Orlíku se koná 14. – 16. 10. 2022.