ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Soustředění smyčcového orchestru na Orlíku

Podzimní víkendy jsou v ZUŠ ve znamení výjezdních soustředění. Posledním tělesem, které letos vyrazilo na Orlík, byl Podstatný orchestr pod vedením J. Štěpána a J Sopkové.

Podstatňák na Orlíku