ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Soutěž MŠMT: Hra na housle |ústřední kolo|

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 proběhlo v ZUŠ Liberec ústřední kolo soutěže vyhlašované MŠMT ve hře na housle. Zuzana Krtilová (4.r./II, stupně, vyučující J. Štěpán) získala 2. místo. Gratulujeme!

Klavírní doprovod: Helena Holubová