ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Talentové zkoušky pro školní rok 2021-2022

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021.

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný). V případě hudebního oboru dále volí nástroj, sólový nebo sborový zpěv, žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se do konce června dozví, zda byl  přijat.

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 14. 5. 2021. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť.

Zkouška na výtvarný obor trvá 60 minut, přineste si s sebou penál s tužkami a pastelkami a domácí plošné výtvarné práce dítěte, vytvořené v nedávném čase.

Harmonogram talentových zkoušek zde.