ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Talentové zkoušky pro školní rok 2022-23

Talentové zkoušky do ZUŠ V. Talicha Beroun

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 30. května do 3. června 2022.

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný). V případě hudebního oboru dále volí nástroj, sólový nebo sborový zpěv, žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se do konce června dozví, zda byl  přijat.

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 16. 5. 2021. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť.

Zkouška na výtvarný obor trvá 90 minut, přineste si s sebou penál s tužkami a pastelkami a domácí plošné výtvarné práce dítěte vytvořené v nedávném čase.

Harmonogram talentových zkoušek zde.

Informace o oborech a talentových zkouškách naleznete na odkazech níže:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor