ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Talentové zkoušky pro školní rok 2023-24

Talentové zkoušky do ZUŠ V. Talicha Beroun

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 29. května do 2. června 2023.

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 10. 5. 2023. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť.

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný) a zvolí preferovanou pobočku (hlavní budova = Beroun, pobočka = Zdice). V případě hudebního oboru dále volí nástroj, sólový nebo sborový zpěv, žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se do konce června dozví, zda byl  přijat.

Zájemci, kteří zvolí hlavní budovu, vykonávají talentovou zkoušku v sídle školy – Husovo nám. 75, Beroun. Zájemci, kteří zvolí pobočku, vykonávají talentovou zkoušku v sídle pobočky – Komenského 72, Zdice.

Informace o oborech a talentových zkouškách naleznete na odkazech níže:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Harmonogram talentových zkoušek