ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Talentové zkoušky pro školní rok 2024-25

Talentové zkoušky do ZUŠ V. Talicha Beroun

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 3. do 7. června 2024. 

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 13. 5. 2024. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť. Žáci hudebního oboru, kteří chtějí studovat v ZUŠ další hudební nástroj (či zpěv) nevyplňují přihlášku a kontaktují vedení školy (reditelka@zusberoun.cz, zastupce@zusberoun.cz)

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný) a zvolí preferovanou pobočku (hlavní budova = Beroun, pobočka = Zdice). V případě hudebního oboru dále volí nástroj, sólový nebo sborový zpěv, budoucí žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se do konce června dozví, zda byl  přijat. Z kapacitních důvodů nezaručuje úspěšné absolvování talentové zkoušky přijetí.

Zájemci, kteří zvolí hlavní budovuvykonávají talentovou zkoušku v sídle školy – Husovo nám. 75, Beroun. Zájemci, kteří zvolí pobočkuvykonávají talentovou zkoušku v sídle pobočky – Komenského 72, Zdice.

Informace o oborech a obsahu talentových zkoušek naleznete na odkazech níže:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor