ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Taneční obor – práce v distanční výuce

Distanční výuka tanečního oboru pod vedením Markéty Tomcové.