ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Třídní přehrávka H. Holubové

Vraťme se společně na malou chvíli do května letošního roku a poslechněme si žákyně Heleny Holubové.

Přehrávka klavírní třídy H. Holubové.

Barbora Tomková (2. ročník I. stupně)

Žofie Kuthanová (5. ročník I. stupně)

Marie Slavíková (6. ročník I. stupně)

Eliška Pexová (7. ročník I. stupně)

Ester Straková (7. ročník I. stupně)

Markéta Vostárková (2. ročník II. stupně)

Eva Kittlerová (3. ročník II. stupně)