ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Učitelský koncert 18. 10. 2021

Zveme vás na tradiční Učitelský koncert, který se koná 18. 10. 2021 od 18 hodin v sále školy. Koncert je pořádán v rámci doprovodných akcí Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.