ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Beneš Andrej


Předmět: sólový zpěv
Učebny: č. 9, koncertní sál, taneční sál
Výuka: pondělí, úterý, středa


Operní pĕvec Andrej Beneš studoval na Hudební akademii múzických umĕní v Praze u prof. Magdalény Hajossyové, čemuž předcházela četná studia v zahraničí, a to především v Římě a ve Florencii. Andrej je laureátem soutěže G. Taddeiho v Neapoli z roku 2005 a byl vybrán pro koncert talentů se známým tenorem a dirigentem José Curou ve francouzském Nancy. Je členem společnosti Run Operun. Se skladatelem Richardem Pachmanem spolupracoval v roce 2015 na provedení scénického oratoria Mistr Jan Hus při příležitosti oslav 600. výročí upálení husitského mistra, ve kterém ztvárnil roli krále Zikmunda, jejich spolupráce pokračovala v roce 2016 na pašijových hrách, provedených v březnu s Moravskou filharmonií. Andrej Beneš spolupracoval s dirigenty: John Fiore, José Cura, Jaroslav Kyzlink, Robert Jindra, Ondrej Olos, Jiří Petrdlík a další.