ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Johnová Jana PhDr.


Předmět: klavír
Učebny: č. 10, zkušebna, budova B – přízemí
Výuka: středa, čtvrtek, pátek