ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koch Vít DiS.


Předmět: bicí
Učebny: budova C, zkušebna
Výuka: pondělí, středa