ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Med Štěpán MgA.


Předmět: zobcová flétna, klarinet, saxofon, orchestr
Učebny: budova B – 1. patro, zkušebna
Výuka: pondělí, čtvrtek