ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Medová Kateřina dipl. spec.


Předmět: klavír, korepetice sborů, hudební nauka
Učebny: č. 1, 10, zkušebna
Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek


Studia: Absolventka Státní konzervatoře Praha – obor klavír (1990-1996); Muzikoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni (2005-2006); Státní konzervatoře Praha – obor tuba (2008-2012).