ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Rajtmajerová Martina Mgr. Bc.


Předmět: pěvecké sbory, hudební nauka
Učebny: č. 1, zkušebna
Výuka: pondělí, úterý, středa


Studia: Gymnázium Beroun (1983-1987), PF Plzeň (1987-1991, Hv-Čj), ZČU PF Plzeň – Muzikoterapie (2005-2006), Zařízení pro DVPP a SSŠ Nymburk – Studium pedagogiky (2006-2007), ZČU PF Plzeň- obor Sbormistrovství u doc. PaedDr. Z. Vimra (2009-2012). ZČU PF Plzeň – obor psychologie – hudební výchova pro SŠ (2012-2014). Od 1. 1. 2014 ředitelka školy.