ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Šimáček Jiří


Předmět: housle, viola, hudební nauka, nástrojový seminář
Učebny: č. 1
Výuka: pátek


Absolvent Pražské konzervatoře v houslové třídě prof. Marie Voldanové. Dlouholetý člen orchestru opery Národního divadla v Praze a Originálního hudebního divadla Praha, vedoucí a člen komorních souborů Trio české hudby a Arco collegium. Jako sólista a komorní hráč na housle a na violu d´amore koncertovat po celé Evropě i v Asii a Africe. Jako pedagog působil kromě ZUŠ na Konzervatoři v Teplicích a na Konzervatoři J. Ježka v Praze, zároveň s přednáškovou činností na hudebních symposiích v ČR i dalších zemích Evropy. Četná publikační činnost. Od roku 1997  do roku 2013 ředitel ZUŠ V. Talicha v Berouně.