ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Sokol Ondřej DiS.


Předmět: zobcová flétna, trombon, baskřídlovka
Učebny: budova B – přízemí
Výuka: úterý