ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Sommerová Monika Ing., DiS


Předmět: sólový zpěv |mateřská dovolená|
Učebny: č. 8, 12
Výuka: úterý, středa


Monika Sommerová se narodila v Praze v roce 1987. Od roku 2001 byla součástí dětského pěveckého sboru Radost-Praha. V roce 2006, po ukončení gymnázia s esteticko-výchovnými předměty, byla přijata na Pražskou konzervatoř k profesorce Jarmile Krásové, později k profesorce Monice Brychtové. Další hlasové školení získala v podobě kurzů u italského operního zpěváka Antonia Carangela. V lednu 2012 absolvovala pěvecké kurzy pod vedením Magdaleny Blahušiakové a J. Hartfiela v Karlových Varech. Zde také získala zkušenosti s orchestrem pod vedením Františka Drse. Absolvovala také několikrát kurzy u Dagmar Peckové (2012, 2013). V roce 2012 absolvovala v Itálii Mistrovské pěvecké kurzy Don Giovanni v Brenu u prof. F. M. Algeri, prof. S. Heger a prof. V. Licari, kde nastudovala roli Zerliny. V roce 2003 získala 1. cenu v krajském kole Karlovarského skřivánka a 2. cenu v celostátním kole Karlovarského skřivánka. V roce 2009 získala 2. místo na pěvecké soutěži Pražský pěvec. V roce 2010 reprezentovala Pražskou konzervatoř na soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Pardubicích. V roce 2012 získala 3. místo na mezinárodní Duškově pěvecké soutěži, 3. místo na mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec, 2. místo Olomouc 2012 a čestné uznání na mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Hrála v muzikálu Pavla Trojana ml. ,,Petr a Lucie“ a „Alena“. Byla také součástí pozdějšího filmového zpracování muzikálu Alena. Nyní účinkuje v muzikálu Sedmero havranů taktéž od Pavla Trojana ml. v divadle Semafor. Spolupracovala také s Michalem Davidem na muzikálu Matahari. Od září 2014 bude součástí muzikálu Fantom opery v roli Christine Daaé v divadle Goja Music Hall. V září 2013 nastudovala roli Dafné z opery Apollo e Dafne od G. F. Handela, kterou si zahrála na festivalu Jarmily Novotné v Litni stejného roku. V současné době hostuje v Severočeském divadle v Ústí nad Labem v roli Manji v operetě Hraběnka Mariza. Spolupracovala také s významným hudebním tělesem, jako je Karlovarský symfonický orchestr a s dirigenty jako je Miloš Formáček, Miriam Němcová či Milan Kaňák. Během studia na konzervatoři vystupovala v rolích jako je Barče z opery Hubička od B. Smetany (2011), Agafja z opery Ženitba od B. Martinů (2011) a Eva z opery Pramen od Zuzany Michlerové (2012). Glori z opery Pastýřská pohádka od Pavla Trojana (2013), Pamina z opery Kouzelná flétna od W. A. Mozarta (2013).