ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Sopková Jana Bc.


Předmět: violoncello, el. klávesy, hudební nauka, orchestr
Učebny: č. 1, 10, 11, zkušebna
Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek


Absolventka Konzervatoře v Plzni ve violoncellové třídě prof. Oldřicha Kavaleho. Jako pedagog působí na ZUŠ Beroun od roku 1982, vyučovala i na ZŠ a Gymnáziu. Vystudovala obor Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2010). Od roku 1997 zástupkyně ředitele ZUŠ V. Talicha v Berouně, od 19. 8. 2013 do 31. 12. 2013 pověřená ředitelka.