ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Spilková Alena


Předmět: klavír, korepetice HO
Učebny: č. 5
Výuka: středa


V letech 1966 – 1972 studovala na Konzervatoři v Plzni u prof. Jindřicha Durase obor klavír. Od roku 1969 nastoupila jako externí učitelka do LŠÚ v Hořovicích a po absolutoriu na plzeňské Konzervatoři pokračovala ve výuce klavírní hry, hudební nauky a sborového zpěvu v detašované třídě v Žebráku. Třicet sedm let spolupracovala s divadelním ochotnickým souborem K. J. Erbena, kde nastudovala desítky her i ve spolupráci s dětským pěveckým sborem. Se svými žáky se účastnila mnoha soutěží v klavírní hře, sborovém a sólovém zpěvu. Někteří z nich dosáhli mnoha úspěchů v celorepublikovém měřítku.