ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Stěpaněnko Nikita BcA., DiS.


Předmět: klavír, korepetice HO
Učebny: budova B – přízemí, koncertní sál, zkušebna
Výuka: úterý, středa, čtvrtek, pátek


Český klavírista ruského původu začal hrát na klavír v 6 letech ve třídě Mgr. Marianny Khidirové na ZUŠ Ilji Hurníka (2001-2010), poté absolvoval hudební gymnázium na Žižkově pod vedením MgA. Hany Dvořákové (2010-2014), následně absolvoval Pražskou Konzervatoř s vyznamenáním, kde byl ve třídě MgA. Adama Skoumala (2014-2016) a nakonec absolvoval bakalářské studium v New Yorku, USA, na Manhattan School of Music, kde byl ve třídě MgA. Alexandra Mutuzkina (2016-2020).
Je laureátem mnoha cen z mezinárodních klavírních soutěží v Česku, Itálii či v USA. Pochází z částečně hudební rodiny, jeho prarodiče z matčiny strany byli oba klavíristé. Obdařen absolutním sluchem a synestezií, tento rodák z Prahy hrál na masterclassech velkých klavíristů jako jsou Ivan Klánský, Kirill Gerstein, Jan Bartoš, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Piotr Paleczny, Saleem Ashkar a další.