ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Voborský Jiří Mgr.


Předmět: kytara
Učebny: č. 6, budova C – přízemí
Výuka: úterý, středa