ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Šťastná Lucie MgA.


Předmět: taneční obor
Učebny: taneční sál
Výuka: úterý, čtvrtek