ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Borovská Andrea MgA.


Předmět: výtvarný obor
Učebny: č. 7
Výuka: pondělí, úterý, středa, čtvrtek


Studia: Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo nám., Praha 3 studijní obor propagační výtvarnictví. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, grafický design a plakát u prof. Zdenka Zieglera. V roce 1991 studijní stáž na Accademia delle Belle Arti ve Florencii. Výtvarná spolupráce s uměleckými agenturami, 25 let praxe v oboru na pozici grafika ve studiu Machart s. r. o. Účastnice řady společných výstav a prezentací. Druhým rokem práce ve stipendijním programu nadačního fondu M. Kožené MenArt. Více informací najdete na www.machart.cz Vedoucí výtvarného oddělení, koordinátor Šablony II., spolupráce školy s dalšími subjekty. Kontakt: 702210386, koordinator@zusberoun.cz