ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Francová Mariana MgA.


Předmět: výtvarný obor
Učebny: č. 13
Výuka: pondělí, úterý, pátek


Studium: 2013-2017 MgA. Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace 2010-2013 BcA. Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni) 2006-2010 VOŠ a SUŠ Václava Hollara