ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční koncert školních orchestrů

Zveme vás na vánoční koncert žáků ZUŠ V. Talicha, který se uskuteční ve středu 30. listopadu od 18 hodin v KD Plzeňka. Těšit se můžete nejen na vánoční skladby v podání školních orchestrů – dechového orchestru ODDechovka (pod vedením Š. Meda a V. Šebka) a smyčcového Podstatného orchestru (pod vedením J. Štěpána a J. Sopkové).