ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční koncert

Zveme vás na tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ V. Talicha, který se uskuteční 1. prosince 2021 od 18 hodin v KD Plzeňka. Pro vstup na akci je potřeba prokázat splnění požadavků O-N-(T) (očkování, prodělaná nemoc, test RT-PCR).