ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vánoční prázdniny

Z rozhodnutí vlády začínají vánoční prázdniny již v pondělí 21. 12. 2020. V novém kalendářním roce začíná výuka na ZUŠ v pondělí 4. 1. 2021 (zda prezenčně nebo distančně bude dle pokynů vlády upřesněno na webu).

Opatření vydané ministrem školství, mládeže a tělovýchovy k náhledu zde.