ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vernisáž kurzistů doplňkové činnosti školy

Vernisáž prací kurzistů doplňkové činnosti školy za hudebního doprovodu kurzistů DČ školy proběhne 25. května 2022 v 18.30 v předsálí školy.