ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Vystoupení žáků HO a TO v Domově Na Verandě

Ve středu 10. 11. 2021 navštívily žákyně naší školy klienty Domova Na Verandě. Během příjemného odpoledne vystoupily žákyně z pěveckého oddělení pod vedením A. Beneše a žákyně tanečního oboru pod vedením L. Šťastné a M. Tomcové.

Fotografie z této krásné akce můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Vystoupení žáků HO a TO v Domově Na Verandě