ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výtvarné kurzy pro ukrajinské děti

Navazujeme na naši jarní činnost a opět otevíráme výtvarné kurzy pro ukrajinské děti. Kurz je uskutečněn za finanční podpory Talichova Berouna, z.ú.
Kurzy probíhají v pátek od 15.30 hodin, délka lekce je 90 minut, cena 40 Kč/lekce.
Zájemci se hlásí na e-mailu venyock@gmail.com.