ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výtvarný obor – Já a moje atributy

Autoportréty žáků výtvarného oboru pod vedením Andrey Borovské.