ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výtvarný obor – práce v distanční výuce

Pololetní projekt žáků výtvarného oboru pod vedením Andrey Borovské.