ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Zahájení školního roku 2020–21

Vážení rodiče,

v úterý 1.9.2020 zahajujeme školní rok (9.30 – 14.00) i v naší škole.

Sestavování rozvrhů Hudebního oboru – individuální výuka – dle domluvy s pedagogem. Skupinové obory výtvarný, taneční a hudební nauka – zápis elektronicky přes web školy. Pravidelná výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 7.9.2020.

Tak jako na sklonku roku minulého je nutné důsledně dbát na hygienicko-epidemiologická opatření:

  • povinná dezinfekce rukou při vstupu do ZUŠ a důsledná hygiena během pobytu žáků ve škole
  • pravidelná dezinfekce v učebnách, na chodbách, na WC

Prosíme Vás, abyste sledovali zdravotní stav dětí a neposílali je do ZUŠ v případě projevu respiračního infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti, čichu). Vedení školy prosím informujte o nařízené karanténě v rodině. V této souvislosti Vás žádáme, abyste omezili osobní návštěvy ZUŠ a vstupovali do budovy pouze v nutných případech.