ZUŠ Václava Talicha Berounpobočka Zdice

Talentové zkoušky pro školní rok 2022-2023 (Zdice)

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat ve dnech 21. a 22. dubna 2022 v budově Komenského 72, Zdice. Přihlášky se týkají pouze výuky v plánované pobočce ve Zdicích.

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný). V případě hudebního oboru dále volí nástroj nebo sólový zpěv, žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se 30. června 2022 dozví, zda byl  přijat.

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 8. dubna 2022. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť.

Zkouška na výtvarný obor trvá 60 minut, přineste si s sebou penál s tužkami a pastelkami a domácí plošné výtvarné práce dítěte, vytvořené v nedávném čase.

Bližší informace o jednotlivých oborech naleznete v sekci obory.