ZUŠ Václava Talicha Berounpobočka Zdice

Talentové zkoušky pro školní rok 2023-24 – pobočka Zdice

Talentové zkoušky do ZUŠ V. Talicha Beroun – pobočka Zdice

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 29. května do 2. června 2023. Zájemci, kteří se hlásí na pobočku Zdice skládají talentovou zkoušku v sídle pobočky, Komenského 72, Zdice.

Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 10. 5. 2023. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť.

Každý uchazeč vyplní e-přihlášku, ve které  se přihlásí na konkrétní termín k přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru (hudební, taneční, výtvarný) a zvolí preferovanou pobočku (hlavní budova = Beroun, pobočka = Zdice). V případě hudebního oboru dále volí nástroj nebo sólový zpěv, žáci prvních tříd ZŠ volí PHV (přípravná hudební výchova). Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail odkaz, prostřednictvím kterého se do konce června dozví, zda byl  přijat.

Informace o oborech a talentových zkouškách naleznete na odkazech níže:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Harmonogram talentových zkoušek pobočka Zdice