ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Foto: Absolventské koncerty 2024

Ve školním roce 2023/2024 zakončilo studium absolutoriem celkem 68 žáků (44 hudební obor, 6 taneční obor, 18 výtvarný obor). Fotografie ze všech absolventských koncertů naleznete v galerii.

Foto: Daniel Kreissl

Absolventský koncert I |2024|
Absolventský koncert II |2024|
Absolventský koncert III |2024|
Absolventský koncert IV |2024|
Absolventský koncert V |2024|